• سفارشاتی توسط فروشگاه تایید میشود که:

  1. اطلاعات به طور کامل وارد شده باشد.
  2. مبلغ فاکتور در سایت پرداخت شده باشد.


  • تمامی محصولات تست شده و با تضمین برای شما ارسال میشود.


  • هفت روز پس از دریافت سفارش در صورت وجود هر گونه مشکل محصول باز پس گرفته شده و وجه بازمیگردد (تنها هزینه ارسال بر عهده مشتری می باشد)